ENWO - European Numerical Weather Outlooks
 Model     
 Prognoza na      


    Wróć do strony głównej

    Jesteśmy otwarci na sugestie!

    
    Mateusz Taszarek - tornado@amu.edu.pl
    

    
    Bartosz Czernecki - nwp@amu.edu.pl
    


    Zapraszamy również na naszą stronę internetową naszego zakładu: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Zakład Klimatologii


    W projekcie używane są wyniki badań uzyskane w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki (UMO-2014/13/N/ST10/01708, UMO-2015/16/T/ST10/00373)